Agencja Ubezpieczeniowa

ubezpieczenia katowice, agencja ubezpieczeniowa, pzu katowice
tel.: (32) 252 44 24
           
ubezpieczenia katowice, agencja ubezpieczeniowa, pzu katowice ubezpieczenia katowice, agencja ubezpieczeniowa, pzu katowice ubezpieczenia katowice, agencja ubezpieczeniowa, pzu katowice ubezpieczenia katowice, agencja ubezpieczeniowa, pzu katowice ubezpieczenia katowice, agencja ubezpieczeniowa, pzu katowice ubezpieczenia katowice, agencja ubezpieczeniowa, pzu katowice ubezpieczenia katowice, agencja ubezpieczeniowa, pzu katowice ubezpieczenia katowice, agencja ubezpieczeniowa, pzu katowice ubezpieczenia katowice, agencja ubezpieczeniowa, pzu katowice ubezpieczenia katowice, agencja ubezpieczeniowa, pzu katowice
 

powrót do strony głównej
               
 

Ubezpieczenia na życie

Indywidualne

Ubezpieczenia na życie
Twoje Marzenia - indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie
Spokój Najbliższych - indywidualne ubezpieczenie na życie
Pewnym Krokiem - ubezpieczenie terminowe
Pewny Zysk - inwestujesz i zarabiasz bez ryzyka!

Dodatkowe ubezpieczenia na życie
Dodatkowe indywidualne ubezpieczenie na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Dodatkowe indywidualne ubezpieczenie przejęcia obowiązku opłacania składek na wypadek niezdolności do pracy
Dodatkowe indywidualne ubezpieczenie na wypadek złamania kości ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem
Dodatkowe indywidualne ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem
Dodatkowe indywidualne ubezpieczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym

Ubezpieczenia zdrowotne
Opieka Medyczna - indywidualne ubezpieczenie zdrowotne
Opieka Medyczna - indywidualne ubezpieczenie szpitalne
ubezpieczenia katowice, agencja ubezpieczeniowa, pzu katowice
Ubezpieczenia inwestycyjne
Indywidualne Konto Emerytalne PZU Życie
Indywidualny Program Inwestycyjny
Fundusz Gotówka - indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne
Świat zysków

Zabezpieczenie dziecka
Uśmiech Dziecka - indywidualne ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci na życie dowolnej osoby
Uśmiech Dziecka - Renta - dodatkowe indywidualne ubezpieczenie rentowe
             
 
Grupowe

Ubezpieczenia na życie
Grupowe ubezpieczenie na życie typ P
Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Pogodna Przyszłość(PPE)
Grupowe ubezpieczenie na życie Pełnia Życia
PZU Ochrona Plus – grupowe ubezpieczenie na życie dla MSP
Grupowe ubezpieczenie emerytalne Pogodna Jesień

Dodatkowe ubezpieczenia grupowe
Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci małżonka
Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci dziecka
Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci rodzica ubezpieczonego oraz rodzica małżonka ubezpieczonego
Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek urodzenia dziecka
Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek osierocenia dziecka

Ubezpieczenia zdrowotne
Opieka Medyczna S grupowe ubezpieczenie na życie i zdrowie

Indywidualna kontynuacja ubezpieczeń grupowych
Indywidualnie kontynuowane ubezpieczenie pracownicze typ P Plus
Indywidualnie kontynuowane ubezpieczenie na życie typ P
Indywidualnie kontynuowane ubezpieczenie pracownicze typ P
NW Plus - dodatkowe ubezpieczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem
Dodatkowe ubezpieczenie leczenia szpitalnego następstw nieszczęśliwego wypadku
ubezpieczenia katowice, agencja ubezpieczeniowa, pzu katowice
             
 
Ubezpieczenia indywidualnie kontynuowane

Osoby posiadające grupowe ubezpieczenie na życie w zakładzie pracy, o ile umowa tego nie wyklucza, mogą kontynuować posiadane ubezpieczenie w formie indywidualnej. Dotyczy to przypadków, gdy osoba objęta ubezpieczeniem grupowym z powodu ustania zatrudnienia, lub innych powodów zgodnych z zawartą umową, nie może nadal być objęta ubezpieczeniem grupowym, a chciałaby kontynuować posiadane ubezpieczenie.

Dodatkowe ubezpieczenie z Kartą apteczną
Indywidualnie kontynuowane ubezpieczenie pracownicze typ P
Indywidualnie kontynuowane ubezpieczenie pracownicze typ P Plus
Indywidualnie kontynuowane ubezpieczenie na życie typ P
Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem
NW Plus - dodatkowe ubezpieczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem
Dodatkowe ubezpieczenie leczenia szpitalnego następstw nieszczęśliwego wypadku
ubezpieczenia katowice, agencja ubezpieczeniowa, pzu katowice
             
  ubezpieczenia katowice, agencja ubezpieczeniowa, pzu katowice

Opieka medyczna

Ubezpieczenie Ambulatoryjne
Masz już dosyć stania w kolejkach? Chcesz, aby Twoja rodzina była leczona przez najlepszych lekarzy?

Ubezpieczenie Szpitalne
Obawiasz się czekania wielu miesięcy na operację? Chcesz, aby Twoja rodzina była leczona w najlepszych szpitalach?

Ubezpieczenie Assistance
Obawiasz się okresu rekonwalescencji po zabiegu? Chcesz mieć zapewnioną profesjonalną pomoc pielęgniarki oraz dostęp do najlepszego sprzętu rehabilitacyjnego?


... jeśli macie Państwo pytania proszę dzwonić (32) 252 44 24

             
                   
ubezpieczenia katowice, agencja ubezpieczeniowa, pzu katowice ubezpieczenia katowice, agencja ubezpieczeniowa, pzu katowice                
ubezpieczenia katowice, agencja ubezpieczeniowa, pzu katowice ubezpieczenia katowice, agencja ubezpieczeniowa, pzu katowice                
                   
ubezpieczenia katowice, agencja ubezpieczeniowa, pzu katowice ubezpieczenia katowice, agencja ubezpieczeniowa, pzu katowice ubezpieczenia katowice, agencja ubezpieczeniowa, pzu katowice ubezpieczenia katowice, agencja ubezpieczeniowa, pzu katowice ubezpieczenia katowice, agencja ubezpieczeniowa, pzu katowice ubezpieczenia katowice, agencja ubezpieczeniowa, pzu katowice ubezpieczenia katowice, agencja ubezpieczeniowa, pzu katowice ubezpieczenia katowice, agencja ubezpieczeniowa, pzu katowice ubezpieczenia katowice, agencja ubezpieczeniowa, pzu katowice ubezpieczenia katowice, agencja ubezpieczeniowa, pzu katowice
pzu katowice, ubezpieczenia katowice, ubezpieczenia śląsk, ubezpieczenia pzu, agencja ubezpieczeniowa, ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie mieszkania, ubezpieczenie domu, ubezpieczenie ac, agencja ubezpieczeniowa pzu, agencja ubezpieczeniowa katowice, pzu sosnowiec, pzu tychy, pzu bytom, pzu chorzów, pzu ruda śląska, pzu siemianowice, pzu mysłowice, katowice, sosnowiec, tychy, bytom, chorzów, ruda śląska, siemianowice, mysłowice